2018 m. kovo 19 d., pirmadienis

Mokykimės muzikos su M.E.L.O.S.

Jaunuolių dienos centras du metus dalyvavo tarptautiniame projekte M.E.L.O.S. kartu su partneriais iš Graikijos, Turkijos ir Airijos. Projekto metu buvo sukurtas įrankis, kuris padės ne tik groti bet ir kurti muziką visiems to norintiems ir dėl kokių nors priežasčių šios savo svajonės neįgyvendinusiems žmonės.
Visiškai nesvarbu, ar tau 12 metų ar tau 80 metų, turi ar ne negalią, ar esi beveik profesionalas, ar niekada negrojai. Šis įrankis padės kiekvienam norinčiam susipažinti arba prisiminti kaip groti, pagilinti draugystę su muzika.

Jeigu norite plačiau susipažinti su projektu, jo eiga ir rezultatais, bei naudotis sukurtu įrankiu ir platforma, čia rasite nuorodas.

Mokymosi platforma, kurią gali kiekvienas parsisiųsti 

Mokymosi vadovas angliškai

Mokymosi vadovas lietuviškai


M.E.L.O.S. projekto generalinė repeticija prieš baigiamąjį koncertą

2017 m. gruodžio 22 d., penktadienis

VEIKLA SU SUNKIOS NEGALIOS KLIENTAIS TAIKANT NAUJUS KOMUNIKACIJOS METODUS – BLISS SIMBOLIUS
Jaunuolių dienos centre pradėtas naudoti naujas komunikacijos metodas - Bliss simboliai. Bliss simbolių sistema yra tarptautinė simbolių sistema, kuria dar būtų galima apibūdinti kaip grafine kalba. Kaip tarptautinė pagalbinės komunikacijos sistema ji buvo pradėta naudoti nuo 1974 metų. 1983 metais buvo patvirtinti šių simbolių tarptautiniai standartai.  Bliss simbolių sistema yra pagalbinė priemonė žmonėms, kuriems yra sudėtinga kalbėti, rašyti. Todėl Bliss simbolių pagalba, jie gali lengviau perduoti norima informaciją kitiems žmonėms. Yra sukurta Bliss simbolių abstrakčių grafinių simbolių mokymas kompiuterinė programa, kuri labai palengvina ir šią sistemą naudojančio asmens bendravimo galimybes, ir jį mokančio asmens lentelių sudarymo galimybes.
Bliss simboliai yra abstraktūs grafiniai simboliai, kurie gali būti:
● standartinės geometrinės figūros (kvadratas, stačiakampis , lygiašonis trikampis, statusis trikampis, vertikali tiesė, skliaustas). Šias geometrines figūras galima naudoti tiek visas, tiek ½, ¼ ar dar mažesnę kiekvienos figūros dalį;
● kitos (papildomos) formos (pvz., širdelė). Jos yra naudojamos tik visos, t. y. niekada neskaidomos dalimis;
● tarptautiniai simboliai, tokie kaip arabiški skaitmenys (0, 1,2,3 ...), skyrybos ženklai (, ? !), įvairios rodyklės (↑ → ↓ ←).
Mokant Bliss simbolių svarbu labai atkreipti dėmesį į:
● ženklo sudėtis;
● ženklo dydis;
● ženklo padėtis langelyje (nurodanti, ar tai daiktavardis, veiksmažodis, būdvardis).
Ženklo padėtis langelyje irgi yra labai svarbi, nes ji gali keisti simbolio prasmę. Pvz.: simboliuose „gyventi“ ir „didelis“ ženklo „v“ padėtis langelyje parodo, ar simbolį reikia suprasti kaip veiksmažodį, ar kaip būdvardį.

    
                 
Ženklo sudėtis: du labai panašūs simboliai, tik antrasis papildytas skaitmeniu „1“ ir tai keičia simbolio reikšmę. Ženklo dydis: du simboliai „burna“ ir „saulė“. Tiek savo forma, tiek padėtimi langelyje jie yra visiškai vienodi, tačiau skiriasi dydžiu ir todėl turi visiškai skirtingas reikšmes.

 

 Toliau yra pateiktame pavyzdyje tokie simboliai, kurie reiškia „laimingas“, ant­rasis – „laimė“ ir trečiasis – „džiaugsmas“. Visi simboliai yra labai panašūs, tačiau turi skirtingas reikšmes, nes prie pirmo ir trečio simbolių pridėtas papildomas ženklas „v“, kurio padėtis kiekviename langelyje yra skirtinga. 

            

Bliss simbolių pliusai yra šie:
·           Sukurta kompiuterinė Bliss simbolių programa;
·           Galima kurti naujus simbolius. Simboliai ar jų elementai gali būti jungiami, tokiu būdu kuriant naujus simbolius;
·           Leidžia išplėsti žodyną pagal asmens poreikius;
·           Suteikia didelių galimybių informacijai perteikti;
·           Galima sudarinėti sudėtinius, gramatiškai taisyklingus sakinius;
·           Simboliai pateikiami individualiai asmeniui sudarytose lentelėse;
·           Tai tarptautinė AAK sistema, kuria gali bendrauti įvairių šalių asmenys;
·           Lengva transportuoti.
Alternatyviosios komunikacijos lentelių naudojimas leidžia kalbančiajam atsipalaiduoti, nes tokiu būdu užtikrinamas grįžtamasis ryšys. Kalba tampa sklandesnė ir išsamesnė. Simbolis primena, apie ką kalbantysis nori kalbėti. Tai suteikia jam pasitikėjimo savimi ir leidžia suprasti, kad jis gali efektyviai komunikuoti bei kontroliuoti pokalbį savo aplinkoje.
Šiuo metu Jaunuoliu dienos centre šiuos simbolius mokosi du jaunuoliai. Yra siekiama, kad jie išmoktų kuo daugiau Bliss simbolių, kurie  padėtų  jiems lengviau komunikuoti su kitais žmonėmis. Su kiekvienu jaunuoliu yra užsiimama individualiai pagal tam tikrą sudarytą tvarkaraštį, planą, bei naudojant sukurtas metodines priemones, kurios suteikia galimybę jiems greičiau išmokti ir įsiminti simbolius. Taip pat  su mumis bendradarbiauja jaunuolių tėvai, grupių vadovai, kuriems yra padaromos papildomos kortelės, lentelės, kurias jie gali naudoti namuose, grupėje ir taip prisiminti išmoktus simbolius individualios veiklos metu. Su tėvais ir grupės vadovais yra nuolatos bendraujama ir aptariama kaip būtų galima tobulinti mokimosi procesą, kad jaunuoliai galėtų efektyviau mokintis Bliss simbolius ir juos pritaikyti savo aplinkoje.
Taikant šiuos naujus komunikacijos metodus, tikimės, kad, tai pakeis lankytojų verbalinę komunikaciją,  ją papildys.  Padės geriau suprasti jaunuolių, kurie turi kalbos ir komunikacijos sutrikimų kalbą. Taip pat suteiks galimybę jiems nuosekliai reikšti savo mintis, bei pasitikėti savimi. 
JDC darbuotoja FAUSTA J.